Ποιοι “σώζονται” από τις αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και ποιοι όχι

Ποιοι “σώζονται” από τις αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και ποιοι όχι

Υπάρχουν πέντε κατηγορίες ασφαλισμένων που “σώζονται” από τις αλλαγές που θα γίνουν από την 1η Ιανουαρίου 2022 στο συνταξιοδοτικό σύστημα και συγκεκριμένα στα όρια...