Δικαιώματα των εργαζομένων με τηλεργασία

Δικαιώματα των εργαζομένων με τηλεργασία

Η τηλεργασία είναι «μια μορφή οργάνωσης ή/και εκτέλεσης εργασίας που χρησιμοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής βάσει μιας σύμβασης ή σχέσης εργασίας, όπου μια εργασία η οποία θα μπορούσε να εκτελεστεί στις εγκαταστάσεις του εργοδότη εκτελείται, σε τακτική βάση, εκτός...
Κορωνοϊός: Δικαιώματα εργαζομένων στην τηλεργασία

Κορωνοϊός: Δικαιώματα εργαζομένων στην τηλεργασία

Ο εργοδότης οφείλει να τα τηρεί τους όρους των ατομικών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται με το σύστημα τηλεργασίας καθώς και τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις που αφορούν: – Στην ελάχιστη περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης 11 ωρών. – Στην...