Τέλος στη ταλαιπωρία χιλιάδων προμηθευτών

Τέλος στη ταλαιπωρία χιλιάδων προμηθευτών

 Τέλος στη ταλαιπωρία χιλιάδων προμηθευτών του Δημοσίου έρχεται να βάλει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ). Συγκεκριμένα, με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης...