«ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ»: Μηχανισμός Ενίσχυσης της Απασχόλησης

«ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ»: Μηχανισμός Ενίσχυσης της Απασχόλησης

Tίθεται σε ισχύ για την χρονική περίοδο από την 1η Ιουνίου 2020 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020 (με δυνατότητα επέκτασης της χρονικής ισχύος, εάν αυτό χρειαστεί) ένας Μηχανισμός Ενίσχυσης της Απασχόλησης, ο οποίος καλείται «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ». Γιάννης Καρούζος -Δικηγόρος...
Τι ισχύει με την τηλεργασία

Τι ισχύει με την τηλεργασία

Κρίσιμες αλλαγές στο καθεστώς της εργασίας εξ αποστάσεως επέφεραν οι δημοσιευθείσες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και Υπουργικές Αποφάσεις για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του COVID-19. Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το...