Περισσότερα από 180 εκατ. ευρώ πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Περισσότερα από 180 εκατ. ευρώ πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Περισσότερα από 180 εκατ. ευρώ πλήρωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους φορείς υποβολής των αιτήσεων...